ขนมสามเกลอ

ขนมสามเกลอ

ขนมสามเกลอ ขนมสามเกลอ เป็นขนมเสี่ยงทายในพิธีแต่งงาน ถ้าขนมยังติดกันทั้ง 3 ลูกในขณะที่ทอด หมายความว่า คู่บ่าวสาวที่จะแต่งงานจะอยู่ด้วยกันดี ตลอดจนมีลูกด้วยกัน แต่ติดกันอยู่เพียง 2 ลูก หมายความว่า มีลูกยากหรือไม่มี ถ้าแยกหรือหลุดออกทั้ง 3 ลูก หมายความว่า อยู่ด้วยกันไม่ยืด ขนมชนิดนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นไส้ที่ทำจากน้ำตาลมะพร้าว มะพร้าวขูด และงา แล้วเอามาหุ้มด้วยแป้งข้าวเหนียว ส่วนที่สอง ทำจากไข่ไก่ (อาจจะใส่สีผสมอาหารด้วย เพื่อเพิ่มความสวยงาม) ที่นำมาโรยบนกระทะเป็นแผ่นบางๆ เพื่อนำมาห่อตัวขนม

ขนมสามเกลอ ขนมสามเกลอ มีลักษณะเป็นลูกกลมๆ 3 ลูกติดกัน จะต้องนำไปทอดให้สุกและมีความเชื่อว่าขนมทั้ง 3 ลูกจะต้องอยู่ติดกันเวลานำไปทอด เพื่อเป็นการเสี่ยงทายว่าคู่สมรสคู่นั้นๆ จะครองคู่กันได้ยาวนาน มีชีวิตคู่ที่อยู่ดีมีสุข แต่ถ้าทอดแล้วหลุดออกลูกหนึ่ง จะหมายถึง มีลูกยาก และถ้าทอดแล้วหลุดออกทั้งหมด หมายถึง จะอยู่กันได้ไม่นานและอาจต้องแยกทางกัน ซึ่งในโบราณมีวิธีเรียกหมอขวัญมาแก้เคล็ดเพื่อให้คู่บ่าวสาวสามารถครองคู่กันได้อยู่ดีมีสุขต่อไป เรียกได้ว่าเป็นขนมที่อยู่คู่กับประเพณีวัฒนธรรมไทยมายาวนาน ซึ่งคนไทยรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักกันแล้ว และอีกเหตุผลหนึ่งที่ขนมสามเกลอไม่ค่อยมีคนทำขายเป็นเพราะขนมสามเกลอจะอร่อยที่สุดตอนที่กินร้อนๆ หรือเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆ ถ้าทิ้งไว้นานจนเย็นชืดก็จะไม่อร่อยเหมือนเดิมอีก

ขนมสามเกลอ
ขนมสามเกลอ มีชื่อเรียกอื่นอีก เช่น ขนมชะมด, ขนมละมุด เป็นต้น บ้างก็นำขนมสามเกลอมาห่อด้วยแป้งหรือไข่ที่ทำเป็นร่างแหเพื่อใช้ในงานมงคลสมรส เมื่อก่อนร่างแหจะทำด้วยแป้งผสมน้ำ แต่ภายหลังนิยมทำร่างแหด้วยไข่ไก่เพราะโรยง่ายกว่าและสวยกว่า อีกทั้งร่างแหที่ทำจากแป้งจะเสียง่ายเก็บไว้นานไม่ได้