ขนมวง ขนมไทยภาคเหนือ

ขนมวง ขนมไทยภาคเหนือ

ขนมวง คือขนมที่ทำด้วยแป้งเป็นรูปวงกลมแบบเดียวกับขนมโดนัท มีน้ำอ้อยหยอดไปโดยรอบตามกึ่งกลางด้านบน ปัจจุบัน ไม่คอยมีขายในท้องตลาดในเมือง แต่มักจะพบในตลาดแถวชานเมือง ส่วนผสมขนมวง 1. แป้งข้าวเหนียว 1 กิโลก…