ขนมศิลาอ่อน

ขนมศิลาอ่อน ขนมไทยภาคเหนือ

เข้าหนมซะละอ่อน หรือบ้างเรียก เข้าหนมสาลาอ่อน เข้าหนมศิลาอ่อน หรือขนมถาด เป็นขนมที่ทำด้วยแป้งข้าวเจ้า บ้างนิยมนำถั่วเขียวคั่วสุกบดโรยหน้าก่อนรับประทาน ส่วนผสมขนมศิลาอ่อน 1. แป้งข้าวเจ้า 1 กิโลกรัม 2. …